• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hyllestad (18)