• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Leirvik i Sogn (9)