• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Sørbøvåg (8)