Hopp til søk

Resultat - Barnevern Viken

Hjelpe barn med utfordringer. Ta med barn og unge som har det vanskelig eller trenger noen og dra på forskjellige aktiviteter som bowling, biljard, kino og lignende.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regionar og har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet.

Raus omsorg er et rekrutterings firma som tilbyr forsterkethjem, beredskapshjem, spesialiserte hjem og avlastning til kommunene, stat og det offentlige. Vi har et mangfold av ulike minoriteter og etniske norske hjem som har mye omsorg å tilby. Vi tilbyr våre hjem opplæring og relevant kursing innen b.l.a tilknyting, traume og betyding av kultur. Vi skreddersyr tilbudet opp imot den enkelte famili... Les mer

1pluss1 ble opprettet i 2003, og drives av Agne Sæther og Stig Jøraholmen. Vi ønsker å være en liten aktør med høy kvalitet, rask beslutningskraft og mye engasjement.