Hopp til søk
20 år som bedrift

Bufetat, region sør

Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg

Postboks 2233, 3125 Tønsberg

E-post postmottak@bufetat.no
Ungdomshjem
Telemark og Vestfold ungdomshjem, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Agder ungdomshjem, Langsæveien 6, 4846 Arendal
Lågen ungdomshjem, Frogs vei 21, 3611 Kongsberg
Lunde behandlingssenter, Lundeveien 171, 4640 Søgne
Grøterød ungdomshjem, Geiteramsveien 81, 3268 Larvik
Thorøya ungdomshjem, Thorøyaveien 5, 3209 Sandefjord
Barne- og familiesenter
Agder barne- og familiesenter, Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S
Buskerud barne- og familiesenter, Wildhagens vei 17, 3019 Drammen
Telemark barne- og familiesenter, Gulsetringen 313, 3742 Skien
Vestfold barne- og familiesenter, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Stokke barnesenter, Grimestadveien 69, 3160 Stokke
Akutt
St. Hansgården ungdomssenter akutt, Bispegra 52, 4632 Kristiansand S
Klokkerhuset ungdomssenter akutt, Ulefossvegen 52, 3730 Skien
Sundstedtråkka ungdomssenter akutt, Storgata 62, 3303 Hokksund
Barkåker ungdomssenter akutt, Kantarellveien 25, 3157 Barkåker
Inntak
Enhet for inntak i Bufetat, region sør, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Akutthenvendelser til Enhet for inntak, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Behandling ungdom
Agder behandling ungdom, Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S
Katfoss behandling ungdom, Ilaugveien 1 A, 3360 Geithus
Skjerven rusbehandling ungdom, Damtjernveien 611, 3275 Svarstad
MST Buskerud, Vestfold og Telemark, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Familievernkontor
Familievernkontoret i Buskerud, Grønland 68, 3045 Drammen
Familievernkontoret i Vestfold (Tønsberg, Horten, Re og Færder), Anton Jenssens gate 2 2. etg, 3125 Tønsberg
Familievernkontoret Ringerike - Hallingdal avd. Hallingdal, Torget 5 C, 3570 Ål
Familievernkontoret Ringerike - Hallingdal avd. Ringerike, Storgata 11, 3510 Hønefoss
Familievernkontoret i Søndre Vestfold (Larvik og Sandefjord), Torget 7 ,3 etg. i Hvaltorvet kjøpesenter, 3210 Sandefjord
Familievernkontoret Øvre Telemark, Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
Grenland familievernkontor, Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Familievernkontoret i Arendal, Friholmsgaten 2, 4836 Arendal
Familievernkontoret i Vest-Agder, Avdeling Farsund, Torvgaten 1, 4550 Farsund
Familievernkontoret i Vest-Agder, Avdeling Kristiansand, Markens gate 35, 4612 Kristiansand S
Fosterhjem
Fosterhjemstjenesten i Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud
Akutthenvendelser fra fosterforeldre til Fosterhjemstjenesten utenom kontortid

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regionar og har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet.

Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg

Flyfoto: Kart: Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg