Hopp til søk

Resultat - Fosterhjem

Vi gjør verden litt bedre, ett menneske av gangen! Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, BPA, heldøgns omsorg, hjemmebaserte tjenester og eldreomsorg på vegne av offentlige oppdragsgivere. Sammen skaper vi en trygg omsorg som ivaretar alle. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til barn, unge, voksne og eldre. Selv om navnet vårt er ganske nyt... Les mer

Bufdir ligg under Barne- og familiedepartementet (BFD), og er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar. Bufdir styrer Bufetat, som har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile la... Les mer

“RUFS skal bidra til en forandring for barnets og ungdommens beste gjennom å utnytte dets fulle potensiale mot selvstendighet. Dette skapes gjennom tydelige og definerte mål, en kompetent personalgruppe, forutsigbare strukturer, motivasjon, gode relasjoner, aktivitet og mestring.

Raus omsorg er et rekrutterings firma som tilbyr forsterkethjem, beredskapshjem, spesialiserte hjem og avlastning til kommunene, stat og det offentlige. Vi har et mangfold av ulike minoriteter og etniske norske hjem som har mye omsorg å tilby. Vi tilbyr våre hjem opplæring og relevant kursing innen b.l.a tilknyting, traume og betyding av kultur. Vi skreddersyr tilbudet opp imot den enkelte famili... Les mer