Hopp til søk
NorSea group AS - Firma
12 år som bedrift

NorSea Vestbase

Omagata 110, 6517 Kristiansund N

Fakturaadresse: Vestbase AS, Fakturamottak c/o NorSea AS, Pb 70, 4098 Tananger
Telefon
E-post post@norseagroup.com
E-post vestbase@norseagroup.com
Hjemmeside www.norseagroup.com

NorSea har mer enn 55 års historie i kjernen av norsk offshoreindustri. Selskapet er en betydelig eier av strategisk havneinfrastruktur og en komplett leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, vindindustrien og andre maritime næringer. NorSea driver for tiden ni offshore baser og havneanlegg langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og Storbritannia. De siste årene har NorSea også bygget opp en økende virksomhet innen fornybare næringer som havvind, havrom og dekarbonisering, og øker stadig sine engasjementer innen disse markedene, gjennom en rekke datterselskap, prosjekter og fellesforetak med ulike samarbeidspartnere. I 2019 hadde NorSea en omsetning på ca. 2,1 milliarder kroner og rundt 900 ansatte. NorSea eies 75% av Wilh. Wilhelmsen og er dermed en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innen maritim industri. For mer informasjon, se https://norseagroup.com

Omagata 110, 6517 Kristiansund N

Flyfoto: Kart: Omagata 110, 6517 Kristiansund N