• Offshoretjenester Kristiansund N (26)
1

Vestbase AS har som visjon at Vestbase skal være hovedknutepunkt for all offshorerettet aktivitet i Norskehavet