2

Vestbase AS har som visjon at Vestbase skal være hovedknutepunkt for all offshorerettet aktivitet i Norskehavet