Eide & Frilund AS har siden starten i 1997 opparbeidet seg til å bli en av Raumas største maskinentreprenører. Vi jobber i hovedsak i Rauma, Molde og nærliggende kommuner. Vi tar på oss oppdrag for både private og profesjonelle aktører og har i dag 15 ansatte. Våre kompetanseområder er sprengningsarbeid, tomter for bolighus og industribygg, grøfting, mur- og terrengarbeid samt veibygging.

Vi utfører alt av graving av tomter/garasjeutgraving, drenering, vann og avløp, oppsett av natursteinsmur, klarering for asfaltering, samt brøyting.

Giske Anlegg AS er en nyetablert grunnentreprenør som har tilhold i lokalene til Gjøsund maskin As i Giske kommune. Giske Anlegg AS er et firma som er bygget opp ifra tre lokale entreprenør firmaer, Furnes anlegg og transport, Gjøsund maskinlag as og John Kåre Furnes, samt andre medarbeidere med lang erfaring innen anlegg. Prosjekter som er utført av disse tre firmaene er vår markedsføring.