Hopp til søk

Resultat - Forskning og utvikling Viken

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov.

Veterinærinstituttet gir forskningsbasert forvaltningstøtte til myndighetene på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, skjell- og fiskehelse.

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse. Vi er spesialister på seismologi og seismisk overvåkning.

Aker BioMarine is the world's leading supplier of krill, the natural, powerful and health promoting source of nutrients from the pristine waters of Antarctica.

Akershus Universitetssykehus HF

Postboks 4, 1471 Lørenskog