Hopp til søk

NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

  • Stengt nå
Mandag 09.00 - 16.00
Tirsdag 09.00 - 16.00
Onsdag 09.00 - 16.00
Torsdag 09.00 - 16.00
Fredag 09.00 - 16.00

Stensberggata 29, 0170 Oslo

Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Stensberggata 29, 0170 Oslo

Flyfoto: Kart: Stensberggata 29, 0170 Oslo