• Forskning og utvikling Majorstua (18)

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Vi er ca 40 økonomer, hvorav en fjerdedel på doktorgradsnivå.

Relaterte søk: