Hopp til søk
17 år som bedrift

Atea Finance AS

Karvesvingen 5, 0579 Oslo

Postboks 6472 Etterstad, 0605 Oslo

Teknologien er i konstant endring, og utstyr blir utdatert i et stadig hyppigere tempo. Vi hjelper virksomheter med å gå fra en lineær økonomi til en sirkulær IT-økonomi. Med uavhengig markedsinnsikt planlegger, finansierer og optimaliserer vi IT-økonomien, basert på en balanse mellom effektiv TCO og risiko med full kontroll og fleksibilitet.

Karvesvingen 5, 0579 Oslo

Flyfoto: Kart: Karvesvingen 5, 0579 Oslo