Hopp til søk

Resultat - Bedriftsraadgivning

Mazars AS, en samarbeidspartner innen revisjon, bokføring, skatt, jus og rådgivning i Norge. Hos oss får du en partner som gir deg service, er engasjert og tilgjengelig og leverer kvalitet. Dessuten får du en rådgiver som er personlig, kan lytte og som forstår dine spørsmål og utfordringer. Sammen med deg bygger vi en relasjon og kontinuitet som utvikler din virksomhet. Vi arbeider med et bredt s... Les mer

Meklingssenteret drives av Gøsta Thommesen, som har vært mekler på heltid siden 2003. Thommesen har meklet på de fleste områder: Større kontraktsforhold og juridiske tvister, organisasjons- og personalkonflikter og familie- og arvekonflikter. Thommesen har vært i ledelsen i flere fagnettverk for mekling og har undervist i mekling og konfliktforståelse i mange år. Ved Meklingssenteret er vi uav... Les mer

Teknologien er i konstant endring, og utstyr blir utdatert i et stadig hyppigere tempo. Vi hjelper virksomheter med å gå fra en lineær økonomi til en sirkulær IT-økonomi. Med uavhengig markedsinnsikt planlegger, finansierer og optimaliserer vi IT-økonomien, basert på en balanse mellom effektiv TCO og risiko med full kontroll og fleksibilitet.