1

Bergen Vaktmestertjenester - velger du oss, får du en samarbeidspartner som kjenner dine behov!

2

Molde Næringseiendom er en lokalt eid eiendomsbesitter der virksomheten i hovedsak er knyttet til eiendommer i Molde. Selskap ble stiftet i 2001, og er en videreføring av AS Stålprodukter som ble etablert i 1946.