• Eiendomsforvaltning og -utvikling Skøyen (58)

Oslo Areal AS er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på ca. 260.000 m2. Selskapet har hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området.