Kruse Larsen AS

Postboks 746 Kongens plass, 6501 Kristiansund N