Hopp til søk

Resultat - Sykehus Vestland

Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Vi er ein del av ei banebrytande bransje som går ei spanande tid i møte. Ved bruk av teknologi skal vi forbetre helse- og omsorgstenesta i regionen vår.