• Sykehus Trondheim (21)

Velkommen til St.Olavs Hospital Universitetssykehus i Trondheim. For å finne telefonnummer og åpningstider, gå inn på vår hjemmeside

Sykehusbygg HF ble stiftet i 23. oktober 2014 med alle de fire helseregionene som eier. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-Norge. Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen gjennom læ... Les mer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Postboks 3232, Torgarden 7439 Trondheim