Hopp til søk

Resultat - Sykehus - Psykiatriske Oslo

Vi vil gi deg førsteklasses behandling slik at du raskest mulig skal komme tilbake til hverdagslivets aktiviteter.

Et godt sted å være! Vår målgruppe er pasienter med alderspsykiatriske tilstander. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3måneder

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF.