• Laboratorium Oslo

Vi vil gi deg førsteklasses behandling slik at du raskest mulig skal komme tilbake til hverdagslivets aktiviteter.

NIOM bidrar til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i Norden. NIOM tilbyr rådgivning og akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder.