• Skole - Barne- og ungdomsskole Ørsta (8)

Åmås Friskule samarbeidar med organisasjonen MvKenya, som arbeidar for å betre tilhøva for born og ungdom i Mathareslummen i Nairobi. Det er Paul, David og Allan; som alle har vore fredskorpsutsendingar i Volda og samtidig vore i tett samarbeid med Åmås Friskule, som driftar denne organisasjonen og arbeidet i slummen.