• Skinn, huder og pelsverk - En gros Haugesund (1)