• Regnskapsbyrå Strandebarm (2)

Vi leverer regnskap og lønn samt tar oss av tjenester som naturlig har med dette å gjøre, fra stiftelse av selskap til innsending av ligning og årsoppgjør. Vår bilagsbehandling er basert på elektroniske formater og vi benytter OCR skanning og elektroniske attestasjonssystemer for maksimal effektivitet i dokumentflyten for våre regnskapsklienter.