Hopp til søk

Resultat - Omsorgstjenester Majorstua

Fagerborg er et korttids-botiltak for voksne rusmiddelavhengige i Oslo. Målgruppen er aktive rusmiddelavhengige over 18 år som trenger et stabiliserende opphold i forhold til helse, hygiene og døgnrytme. Tjenesten skal i størst mulig grad regulere rus og rusatferd.