Hopp til søk
Bane Nor SF
7 år som firma

Bane Nor SF

Schweigaards gate 33, 0191 Oslo

Postboks 4350, 2308 Hamar

Kundesenteret er din forlengede arm inn i Bane NOR. Er det noe du lurer på? Kundesenteret er her for å hjelpe deg! kundesenter@banenor.no
Saker av offentlig interesse, som innsynsforespørsler, erstatningskrav, byggesøknader, vegetasjonsrydding langs sporet, dispensasjonssøknader og støysaker sendes til: postmottak@banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vårt samfunnsoppdrag er å drifte, vedlikeholde, planlegge, og bygge ut det nasjonale jernbanenettet, samt drive trafikkstyring, forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Vi skal legge grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen gjennom en trygg, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur og tilrettelegge for kundevennlige knutepunkt for passasjerer og gods. Vi er om lag 3 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo. Bane NOR SF er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Schweigaards gate 33, 0191 Oslo

Flyfoto: Kart: Schweigaards gate 33, 0191 Oslo

Søkeord

Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene.

Nummerkombinasjoner

  • 22455000
  • 224 55 000
  • 22 45 50 00
  • 2245 5000
  • +4722455000
  • +47 22 45 50 00
  • +47 224 55 000
  • +47 2245 5000