• Næringsmiddelindustrimaskiner og -utstyr - Produksjon Hokksund (1)