• Medisinsk-teknisk utstyr - Produksjon Haugesund (1)