• Materialkontroll og kvalitetsteknikk Klepp stasjon (1)