Hopp til søk
8 år som firma

Trond Tverå AS

Daneljordet 4, 8656 Mosjøen

Trond Tverå AS er et maskinentreprenørfirma med tilhold på Øya industriområde i Mosjøen, hvor vi har kontor og eget verksted. Bedriften ble etablert i 2002 som en videreføring av Trond Tverå’s enkeltmannsforetak. Hovedvirksomheten vår er maskinentreprenørtjenester, levering av matjord, sand, grus og knuste steinmasser. Vi har i dag 17 fast ansatte, derav 3 lærlinger. Satsing på lærlinger er viktig for faget og har vist seg å være svært positiv for vår bedrift. Vår arbeidsstab og maskinpark er voksende da ordretilgangen har vist en svært positiv utvikling de siste årene.

E-post post@trondtvera.no
E-post post@trondtvera.no
Hallbjørn Berg-Hansen

Daneljordet 4, 8656 Mosjøen

Flyfoto: Kart: Daneljordet 4, 8656 Mosjøen