• Konsulenter - System- og programvare Gamlebyen (44)

Invo er markedsledende på standard skyløsninger for håndtering av prosjekter og dokumenter, samt gode løsninger for saksbehandling, kvalitetssystem, kontrakter og intranett. Invos skyløsninger sørger for at du enkelt har tilgang til nødvendig informasjon som både du og dine kollegaer produserer. En forutsetning for å få med de ansatte er at de kan utføre arbeidsoppgavene sine i en arbeidsflate. M... Les mer

Eliksir AS

Greenhouse Oslo Schweigaards gate 34 C, C/O, 0191 Oslo

Konsulenter - System- og programvare – Gamlebyen