• Kjøtt og kjøttvarer - Produksjon Kristiansund N (3)