Kirken i Øyer og Tretten Vi ønsker å være en åpen og inkluderende kirke for alle. Vi er organisert med ett felles råd for både Øyer og Tretten menigheter. Øyer og Tretten kirkelige råd fungerer som både menighetsråd og kirkelig fellesråd.