• Forening Innlandet

Administrasjon og utvikling av fotballaktivitet, som sorterer under Norges Fotballforbund i Hedmark og Oppland

Stiftelsen Rettferd for taperne jobber for at enkeltpersoner som føler seg som tapere skal få bedret sin livssituasjon. Vi jobber også for at forholdene blir lagt til rette for å forhindre at flere skal bli tapere i dagens samfunn. Stiftelsen Rettferd for taperne ble stiftet under verdens første taperkongress på Gjøvik 15.- 16. september 1993.