• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Valestrandsfossen (8)