• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Uggdal (4)