• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Sæbøvik (6)