• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Olden (18)