• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Lavik (9)