• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Holmedal (7)