• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Høyheimsvik (1)