• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Fonnes (2)