• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Flekke (13)