• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Davik (7)