• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Ålfoten (3)