• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Ørsta (65)