• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Kjørsvikbugen (4)