• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Vestre Gausdal (20)