• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Koppang (6)